Wil je je abonnement opzeggen, dan moet je rekening houden met de opzegtermijn. De lengte daarvan is afhankelijk van een aantal factoren. OnlySim laat zien welke.

In de algemene voorwaarden van je provider, die je doorgaans onderaan de website van het bedrijf vindt, staat of en hoe je je abonnement kunt be
ëindigen. Doorgaans moet dit schriftelijk, waarna je per post of e-mail een bevestiging ontvangt. Het is slim om in je opzegbrief om een bevestiging te vragen en deze goed te bewaren. Wordt je contract niet op tijd be
ëindigd, dan kun je dit als bewijs opvoeren dat je zelf in ieder geval op tijd hebt opgezegd.

Lengte van opzegtermijn

Heb je een abonnement met een onbepaalde duur, dan is de opzegtermijn maximaal
één maand. Dat geldt ook voor abonnementen met een bepaalde duur (dus met een afgesproken einddatum) die stilzwijgend verlengd zijn. Na een stilzwijgende verlenging heb je als klant het recht om op ieder moment het abonnement op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van
één maand. De termijn begint op het moment dat je jouw contract opzegt.

Heb je nog een doorlopend contract van bijvoorbeeld 12 of 24 maanden, dan zal de opzegtermijn langer uitvallen. Je moet je in dat geval houden aan de afspraken die je met je provider hebt gemaakt. Tussentijds opzeggen is soms mogelijk, maar daar zijn wel kosten (zoals een afkoopsom) aan verbonden. Dit is ook het geval als je expliciet hebt ingestemd met een verlenging van je abonnement. Je kunt dan niet zomaar op elk moment opzeggen.

Via onderstaande links kun je opzeggen bij je provider of de opzegtermijn raadplegen:

Opzegtermijn bij overlijden

De meeste providers zijn coulant bij het opzeggen van het abonnement van iemand die overleden is. Zo geeft bijvoorbeeld KPN je de mogelijkheid om online een formulier in te vullen en de overlijdensakte mee te sturen, zodat het proces vlot in werking wordt gesteld. Het abonnement wordt stopgezet op de datum van overlijden en teveel betaalde abonnementskosten worden terugbetaald.